virtuaL pAtients sUffering fRom schIzophrEnia

LAURIE - mezinárodní projekt - představuje nízkorizikový přístup ke kontinuálnímu profesnímu rozvoji psychiatrů pomocí simulací klinických případů s nízkou mírou věrnosti. Jedná se o mezinárodní vzdělávací projekt prezentující soubor virtuálních pacientů, kteří trpí schizofrenií. Jednotlivé kazuistiky mohou být na jedné straně inspirovány skutečnými případy pacientů a na straně druhé může jít i o imaginární interaktivní příběhy.

Projekt LAURIE rozšiřuje paletu on-line výukových aktivit pro mladé psychiatry o prvky gamifikace v procesu celoživotního vzdělávání.

hero-illustration.png

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V PSYCHIATRII

illustration

20letý pacient léčený pro těžkou psychiatrickou poruchu.

V tomto příběhu vystupujete v roli lékaře uzavřeného oddělení blíže nespecifikované psychiatrické kliniky, která je součástí fakultní nemocnice. Jako superkonziliární pracoviště tato klinika zajišťuje kromě standardní psychiatrické péče také péči o obtížnější pacienty, a to zejména o ty, kteří mohou mít různé somatické komorbidity, jež je lepší řešit na úrovni fakultní nemocnice.

Spustit tento případ

Virtuální pacient představuje interaktivní počítačovou simulaci reálné klinické situace nebo celého případu určenou ke vzdělávání v lékařských a zdravotnických oborech. Projekt LAURIE prezentuje virtuální pacienty v několika jazykových mutacích, přičemž jde vlastně o seriózní neboli vážné hry, které mohou být vynikajícím doplňkem tradiční vzdělávací formy. Jedná se o gamifikaci usnadňující rozvoj specifických dovedností, jako je klinické uvažování, rozhodování a kritické myšlení. Integrace těchto počítačových simulací do procesu učení byla studenty i pedagogy opakovaně shledána jako velmi prospěšná 1,2,3.
[1] Lucero KS et al. J Eur CME 2020; 9(1):1836865; doi: 10.1080/21614083.2020.1836865.
[2] Klincova M et al. JMIR Serious Games 2019;7(2):e10155; doi:10.2196/10155.
[3] Schwarz D et al. J Med Internet Res 2013;15(7):e135; doi:10.2196/jmir.2590

Česky Slovensky Italsky Rusky Španělsky Bulharsky

Upozornění

Informace obsažené na tomto webu jsou poskytovány pouze pro informační účely. Žádní uživatelé obsahu tohoto webu by neměli jednat nebo se zdržet jednání na základě zde prezentovaných informací, aniž by si vyžádali příslušnou právní nebo jinou odbornou radu ohledně konkrétních sporných skutečností a okolností. Výslovně se zříkáme veškeré odpovědnosti ve vztahu k činům přijatým nebo nepřijatým na základě informačního obsahu těchto a přímo odkazovaných webových stránek.